Tin tức

Tin tức chung

QUY TRÌNH THAM VẤN GIÁ

QUY TRÌNH THAM VẤN GIÁ

Khi nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vê Việt Nam, đôi khi tờ khai hải quan của bạn không được Hải quan đăng kí thông quan mà phải chuyển sang bộ phận...
Xem thêm