Tin tức

VGM LÀ GÌ? TẢI BIỂU MẪU PHIẾU VGM

→ TẢI BIỂU MẪU VGM TẠI ĐÂY  

Hiện tại, phiếu VGM (tờ cân VGM) là một trong những chứng từ bắt buộc mà chủ hàng phải cung cấp cho hãng tàu và cảng khi xuất hàng container bằng đường biển. Vậy VGM là gì? VGM có công dụng gì? Và phiếu VGM như thế nào và tải ở đâu? Công ty Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên.

VGM LÀ GÌ?

VGM - Verified Gross Mass, là một chứng từ được quy định trong SOLAS - Công ước an toàn sinh mạng con người trên biển (Safety of Life at Sea Convention). VGM con được biết đến là phiếu xác nhận tổng khối lượng (Gross Weight) của container hàng vận chuyển quốc tế.

Mục đích của VGM là để kiểm soát tình trạng quá tải của container trong vận tải biển. Khi việc khai báo tải trọng không đúng, việc xếp dỡ và tính toán tải trọng, vị trí xếp hàng trên tàu container bị sai, dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng về an toàn cho con người, tàu, và hàng hóa trong quá trình vận chuyển trên biển.

VGM LÀ GÌ? TẢI BIỂU MẪU PHIẾU VGM 02

VGM DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

Về cơ bản, VGM để hãng tàu biết trọng lượng container hàng, để kiểm soát tải trọng, và phục vụ cho công tác xếp dỡ hàng lên xuống tàu. Từ đó chúng ta có thể hiểu rằng:

  • Hãng tàu có quyền từ chối vận chuyển hàng, hoặc yêu cầu rút bớt tải trước khi được xếp lên tàu nếu trọng lượng hàng trong container vượt quá tải trọng đóng hàng cho phép của họ.
  • Khi nắm được trọng lượng của từng container hàng, bộ phận khai thác tàu sẽ chủ động sắp sếp các vị trí của container hàng trên tàu sao cho tối ưu nhất theo nguyên tắc hàng nào nặng hơn sẽ được xếp phía dưới. Thường các hãng tàu hoặc bộ phận khai thác tàu của cảng sẽ sử dụng các phần mềm chuyên dụng để có thể tính toán và đưa ra phương án sắp xếp tối ưu nhất và đảm bảo an toàn cho tàu.

Qua đó chúng ta có thể thấy việc khai báo VGM chỉ liên quan đến chủ hàng, cảng và các hãng tàu và việc này không ảnh hưởng đến quá trình làm Thủ tục hải quan.

VGM LÀ GÌ? TẢI BIỂU MẪU PHIẾU VGM 03

CÁCH TÍNH VGM NHƯ THẾ NÀO?

Trên thực tế, anh em xuất nhập khẩu thường gọi VGM là tờ cân, phiếu cân bởi VGM thể hiện container đóng hàng nặng bao nhiêu. Từ đó, có thể suy ra khối lượng được khai báo trên VGM sẽ bao gồm khối lượng hàng hoá được đóng và khối lượng của vỏ container.

Có 2 cách tính VGM:

  • Cách 1: Cân toàn bộ lượng hàng hoá cần đóng vào container (Có thể hiểu là Gross weight) sau đó cộng thêm khối lượng của vỏ container, sẽ tính ra được khối lượng VGM.
  • Cách 2: Cân cả xe container hàng, sau đó cân xe không có container hàng (hàng đã hạ xuống cảng). Lấy số liệu trừ đi sẽ sẽ tính ra được khối lượng VGM.

Tính thời điểm hiện tại, chưa có quy định nào bắt buộc khối lượng VGM phải được xác nhận bởi các đơn vị cân được quy định mà VGM được xác định dựa vào khai báo của chủ hàng và tự chịu trách nhiệm với những gì khai báo.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA PHIẾU VGM

Hiện nay, phiếu VGM được dùng theo biểu mẫu Ban hành kèm theo Văn bản số 2428/CHHVN-VTDVHH của Cục Hàng Hải Việt Nam. Nội dung chính của phiếu VGM gồm:

  • Tên người gửi hàng, địa chỉ, số điện thoại
  • Thông số container: số container, kích cỡ container, khối lượng sử dụng lớn nhất, Xác nhận khối lượng toàn bộ của container (VGM)…
  • Cam kết của chủ hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên phiếu VGM.

 

Mọi người có thể tải Mẫu phiếu VGM tại đây.

VGM LÀ GÌ? TẢI BIỂU MẪU PHIẾU VGM 04

NHỮNG THÔNG TIN TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN KHÔNG THỂ SỬA

NHỮNG THÔNG TIN TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN KHÔNG THỂ S...

Theo thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại quy định cụ thể 10 thông tin trên tờ khai hải quan không thể sửa trên tờ khai hải quan điện...
Xem thêm