Tin tức

Lệ phí hải quan là một tiêu chí đánh giá rủi ro của Hải quan

Công ty Rồng Biển gửi đến quý khách các nguyên tắc phân luồng trong hoạt động hải quan, gồm:     

-          Các quy định của pháp luật quản lý chuyên ngành

-          Các quy định của pháp luật hải quan, pháp luật thuế

-          Kết quả đánh giá rủi ro tuân thủ của Doanh nghiệp

-          Thông tin nghiệp vụ hải quan và kết quả phân tích, đánh giá rủi ro được cung cấp, cập nhập bởi các đơn vị nghiệp vụ tại Hải quan các cấp

Như vậy, gom lại các ý mà doanh nghiệp cần để ý:

-          Sản phẩm thuộc dạng rủi ro cao

-          Tình trạnh doanh nghiệp tuân thủ - Và lệ phí hải quan là một trong các tiêu chí để đánh giá rủi ro trong hoạt động Hải quan

Nguồn: Hải quan