Tin tức

Lệ phí hải quan là một tiêu chí đánh giá rủi ro của Hải quan

Công ty Rồng Biển gửi đến quý khách các nguyên tắc phân luồng trong hoạt động hải quan, gồm:     

-          Các quy định của pháp luật quản lý chuyên ngành

-          Các quy định của pháp luật hải quan, pháp luật thuế

-          Kết quả đánh giá rủi ro tuân thủ của Doanh nghiệp

-          Thông tin nghiệp vụ hải quan và kết quả phân tích, đánh giá rủi ro được cung cấp, cập nhập bởi các đơn vị nghiệp vụ tại Hải quan các cấp

Như vậy, gom lại các ý mà doanh nghiệp cần để ý:

-          Sản phẩm thuộc dạng rủi ro cao

-          Tình trạnh doanh nghiệp tuân thủ - Và lệ phí hải quan là một trong các tiêu chí để đánh giá rủi ro trong hoạt động Hải quan

Nguồn: Hải quan

 

THỦ TỤC HẢI QUAN CHO HÀNG XUẤT KHẨU BỊ TRẢ VỀ

THỦ TỤC HẢI QUAN CHO HÀNG XUẤT KHẨU BỊ TRẢ VỀ

Kinh doanh xuất khẩu mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Như rủi ro về bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển, rủi ro trong thanh toán quốc tế … ngay cả khi...
Xem thêm
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Vào một ngày đẹp trời khi bạn xuất nhập khẩu hàng hóa như thường lệ, bạn nhận được thông báo từ cơ quan hải quan là sản phẩm của bạn thuộc sở hữu trí tuệ và không được phép xuất nhập khẩu. Đùng đoàng, bạn chới với và không...
Xem thêm