Tin tức

XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU SAU KHI XUẤT KHẨU ĐỂ SỬA CHỮA

Trị giá hải quan (trị giá tính thuế) trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để phục vụ sản xuất, sau một thời gian sử dụng bị hư hỏng phải tạm xuất khẩu ra nước ngoài để sửa chữa không theo điều kiện bảo hành của hợp đồng hoặc quá thời hạn bảo hành của hợp đồng, sau đó tái nhập khẩu về Việt Nam và có phát sinh khoản chi phí sửa chữa phải trả cho đối tác nước ngoài thì tính như thế nào?

Theo công văn 1485/TCHQ-TXNK ngày 01 tháng 04 năm 2021 thì sẽ được tính như sau:

Trị giá hải quan là tổng số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho đối tác để sửa chữa hàng hóa, bao gồm cả phần tiền công sửa chữa và vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế nếu có; trị giá tính thuế nhập khẩu là trị giá hải quan; trị giá tính thuế giá trị gia tăng không bao gồm tiền công sửa chữa nếu tách biệt khỏi trị giá vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế.

Do hệ thống VNACCS/VICIS không hỗ trợ điều chỉnh trực tiếp trị giá tính thuế giá trị gia tăng nên doanh nghiệp kê khai và đóng thuế giá trị gia tăng theo trị giá tính thuế bao gồm cả tiền công sửa chữa, sau đó thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa theo quy định của Luật quản lý Thuế.

Mọi người vui lòng tham khảo công 1485/TCHQ-TXNK tại ĐÂY

XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU SAU KHI XUẤT KHẨU ĐỂ SỬA CHỮA 02

Nguồn: Tổng cục hải quan