Tin tức

Tin tức chung

MÃ LOẠI HÌNH KHAI HẢI QUAN

MÃ LOẠI HÌNH KHAI HẢI QUAN

Công ty Rồng Biển gửi bảng mã loại hình xuất khẩu nhập khẩu theo quyết định 1357/ QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 cho mọi người tham khảo. Quyết định này được...
Xem thêm
QUY TRÌNH THAM VẤN GIÁ

QUY TRÌNH THAM VẤN GIÁ

Khi nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vê Việt Nam, đôi khi tờ khai hải quan của bạn không được Hải quan đăng kí thông quan mà phải chuyển sang bộ phận...
Xem thêm