Tin tức

TRA CỨU MÃ TIỂU MỤC ĐÓNG LỆ PHÍ HẢI QUAN VÀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU KHÁC

Tham khảo Hướng dẫn điền mẫu giấy đóng lệ phí hải quan và thuế xuất nhập khảo.

Tham khảo Cách tra cứu mã chương công ty để nộp thuế xuất nhập khẩu.

TRA CỨU MÃ TIỂU MỤC ĐÓNG LỆ PHÍ HẢI QUAN VÀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU KHÁC.

Ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ Tài chính đã ra công văn số 8517/TCHQ-TXNK hướng dẫn việc thực hiện mục lục ngân sách (tiểu mục) tương ứng với từng khoản thu của cơ quan hải quan nhằm đóng lệ phí hải quan và thuế xuất nhập khẩu. Để biết thêm về mã tiểu mục để đóng lệ phí hải quan và thuế xuất nhập khẩu bạn có thể tham khảo thông tin bên dưới nhé:

Mã tiểu mục để đóng lệ phí hải quan và thuế xuất nhập khẩu là gì?

Mã tiểu mục (Mã nội dung kinh tế - NDKT): Mã các khoản thu - chỉ vào ngân sách nhà nước phân loại theo nội dung – tính chất kinh tế.

Để ghi được Mã tiểu mục (Mã NDKT) trên Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước để đóng lệ phí hải quan và thuế xuất nhập khẩu, bạn cần xác định rõ loại tiền phải nộp: Tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, …

Sau khi xác định được thì doanh nghiệp tiến hành tra cứu Mã tiểu mục nộp thuế trên Phụ lục II – Danh sách mã tiểu mục (ban hành kèm Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính).

Danh sách mã tiểu mục đóng lệ phí hải quan và thuế xuất nhập khẩu.

Dưới đây là danh sách tiểu mục bạn cần điền vào mẫu C1-02/NS để đóng lệ phí hải quan và thuế xuất nhập khẩu:

 

Mã số Mục

Mã số Tiểu mục

Tên gọi

Ghi chú

Mục

1700

 

Thuế giá trị gia tăng

 

 

 

1702

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

 

Mục

1750

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

Tiểu mục

 

1751

Hàng nhập khẩu

 

Mục

1850

 

Thuế xuất khẩu

 

Tiểu mục

 

1851

Thuế xuất khẩu

 

Mục

1900

 

Thuế nhập khẩu

 

Tiểu mục

 

1901

Thuế nhập khẩu

 

Mục

1950

 

Thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

 

Tiểu mục

 

1951

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

1952

Thuế chống trợ cấp

 

 

 

1953

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

1954

Thuế tự vệ

 

 

 

1999

Thuế phòng vệ khác

 

Mục

2000

 

Thuế bảo vệ môi trường

 

Tiểu mục

 

2021

Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu

 

Mục

2650

 

Phí thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

 

 

 

2663

Phí hải quan

 

 

 

 

 

 

Mục

4250

 

Thu tiền phạt

 

 

 

4253

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan hải quan

 

 

 

4265

Phạt vi phạm hành chính về kinh doanh trái pháp luật do ngành Hải quan thực hiện

 

 

 

4273

Tiền nộp do chậm thi hành quyết định phạt vi phạm hành chính do cơ quan hải quan quản lý

 

 

 

4275

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Ủy ban nhân dân ban hành quyết định phạt

 

 

 

4299

Phạt vi phạm khác.

Nộp theo mã cơ quan thu

Mục

4900

 

Các khoản thu khác

 

 

 

4905

Các khoản thu khác của ngành Hải quan

 

 

 

4928

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng nhập khẩu

 

 

 

4932

Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

 

 

 

4935

Tiền chậm nộp thuế xuất khẩu

 

 

 

4936

Tiền chậm nộp thuế nhập khẩu

 

 

 

4937

Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

 

 

 

4945

Tiền chậm nộp các khoản khác theo quy định của pháp luật do ngành hải quan quản lý

Sử dụng để nộp các khoản tiền chậm nộp thuế bổ sung

Tra cứu số tài khoản đóng lệ phí hải quan và thuế xuất nhập khẩu

Bước 1: Truy cập trang web Tông Cục Hải quan tại ĐÂY 

Bước 2: Chọn Dịch vụ công trực tuyến, tiếp đến chọn mục Tra cứu tài khoản thu NSNN

Bước 3: Chọn Chi cục Hải quan bạn cần tìm để đóng lệ phí hải quan và thuế xuất nhập khẩu.

Dịch vụ thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển.

Việc đóng lệ phí hải quan và thuế xuất nhập khẩu yêu cầu phải đúng thời hạn quy định, giấy nộp tiền cũng cần phải đảm bảo chính xác loại thuế doanh nghiệp cần nộp để giảm phát sinh chi phí. Dịch vụ làm thủ tục hải quan nhập khẩu của công ty Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các công việc trên trong thời gian sớm nhất và tránh các chi phí phát sinh không cần thiết như: nộp chậm thuế, nộp sai loại hình thuế, các phát sinh khác... Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Hoặc mọi người vui lòng liên hệ 090 262 0898 - MR. LONG để yên tâm về đơn hàng của mình nhé.