Tin tức

QUY ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT MRL ĐỐI VỚI NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SANG TRUNG QUỐC

→ Quy định bao bì sản phẩm nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

 Những điều cần biết về tiêu chuẩn nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. 

→ Những thay đổi của EU về yêu cầu nhập khẩu thực phẩm.

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL trong thực phẩm hiện này đang là vấn đề được quan tâm nhiều đối với nông sản xuất khẩu Trung Quốc. Nếu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL cao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường, ... Vậy hiện nay dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL được quy định như thế nào?

QUY ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT MRL ĐỐI VỚI NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SANG TRUNG QUỐC - SEADRAGON LOGISTICS

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL đối với nông sản xuất khẩu là gì?

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL là nồng độ dư lượng tối đa của thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng hợp pháp đối với hàng hóa thực phẩm.

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL sẽ do Codex (CXL) hoặc cơ quan quản lý tại quốc gia nhập khẩu quy định và được biểu thị bằng đơn vị mg/kg trọng lượng sản phẩm.

Mục đích của quy định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL tại các quốc gia nhập khẩu chính là để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đảm bảo công bằng trong các hoạt động thương mại về thực phẩm.

Quy định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL đối với 6 loại trái cây tươi xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung quốc cần phải đáp ứng được quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL được quy định bởi Cơ quan quản lý của Trung Quốc.

Dưới đây là quy định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL mà Trung Quốc quy định đối với 6 loại trái cây tươi xuất khẩu chính ngạch:

1. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên quả xoài:

QUY ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT MRL ĐỐI VỚI NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SANG TRUNG QUỐC - SEADRAGON LOGISTICS

2. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên dưa hấu

QUY ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT MRL ĐỐI VỚI NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SANG TRUNG QUỐC - SEADRAGON LOGISTICS

3. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên chuối:

QUY ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT MRL ĐỐI VỚI NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SANG TRUNG QUỐC - SEADRAGON LOGISTICS

4. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên quả măng cụt:

QUY ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT MRL ĐỐI VỚI NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SANG TRUNG QUỐC - SEADRAGON LOGISTICS

5. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nhãn

QUY ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT MRL ĐỐI VỚI NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SANG TRUNG QUỐC - SEADRAGON LOGISTICS QUY ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT MRL ĐỐI VỚI NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SANG TRUNG QUỐC - SEADRAGON LOGISTICS

6. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên quả vải:

QUY ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT MRL ĐỐI VỚI NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SANG TRUNG QUỐC - SEADRAGON LOGISTICS

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL không nằm trong danh mục được Trung Quốc cho phép, thì phải làm gì?

Nếu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không nằm trong danh mục được Trung Quốc cho phép thì nông sản không đáp ứng được tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật và điều kiện về an toàn thực phẩm để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Nhà nhập khẩu sẽ từ chối nhận hàng, trường hợp hàng đã đến Trung Quốc thì sẽ bị các cơ quan chức năng của Trung Quốc tiêu hủy. Vì vậy khi phát hiện lô hàng của mình không đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch, an toàn thực phẩm thì cần thu hồi ngay để giảm thiểu chi phí.

Quy định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật  MRL của nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc hiện nay đã tiệm cận với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL của nông sản xuất khẩu sang EU như thế nào?

Hầu hết các nước đều áp đặt quy định về hàm lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật MRL được phép tồn dư trong thực phẩm. EU đã xây dựng cho mình hệ thống thuốc bảo vệ thực vật MRL riêng và thường khắt khe hơn Codex.

Mới đây nhất, Trung Quốc đã ban hành Lệnh 248 về “Quy định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài” và Lệnh 249 về “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu”. Những quy định mới này của Trung Quốc hiện nay đã tiệm cận với quy định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL của  thị trường châu Âu(EU). Chứng tỏ Trung Quốc không còn là thị trường dễ tính trong quy định chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Các loại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL thường được sử dụng bởi EU thường được áp dụng 1 mức MRL cực thấp – 0.01mg/kg.

Lưu ý: Hệ thống MRL của EU được thay đổi thường xuyên nên các doanh nghiệp xuất khẩu nên cập nhật thường xuyên nếu không cập nhật có thể sẽ vi phạm và hàng hóa xuất khẩu sang EU sẽ bị trả về hoặc tiêu hủy.

Có thể tra thêm quy định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL của từng loại nông sản xuất khẩu tại đây

QUY ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT MRL ĐỐI VỚI NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SANG TRUNG QUỐC - SEADRAGON LOGISTICS

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN CÔNG TY GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Trên đây là quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL của nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Doanh nghiệp cần cập nhật để nắm rõ qui định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL được phép nhập khẩu vào Trung Quốc, để tránh trường hợp dư lượng thuốc bảo vệ thực vật MRL vượt quá mức quy định, hàng hóa sẽ bị trả về hoặc tiêu hủy. Dịch vụ thủ tục Hải quan Công Ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ quý khách hàng về dịch vụ thủ tục hải quan giúp đơn hàng được xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng, tránh phát sinh những chi phí khác. Tham khảo thêm về dịch vụ tại đây

Hoặc liên hệ Mr. Long 0902 620 898 để được tư vấn thêm nhé

Nguồn: Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển.