Tin tức

TỶ LỆ HÀNG HOÁ PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH CAO TẠI SÂN BAY, CẢNG

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Hiện tại, tỷ lệ hàng hoá phải kiểm tra chuyên ngành và quản lý chuyên ngành tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ chiếm trên 3.6% trên tổng số tờ khai, tuy nhiên tại các chi cục Hải quan cảng biển và sân bay thì tỉ lệ này cao gấp 2 lần.

→ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT CHO HÀNG XUẤT KHẨU

HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH CAO

Theo Cục Hải quan TPHCM, trong tháng 2/2021, tổng số tờ khai hải quan làm thủ tục tại các cửa khẩu Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào khoảng 140.000 tờ khai, trong đó số tờ khai phải kiểm tra chuyên ngành trên 5.000 tờ khai, chiếm tỷ lệ 3,62% trên tổng số tờ khai hải quan.

Trong đó, số lượng hàng hoá phải kiểm dịch động vật và kiểm dịch thực vật chiếm nhiều nhất, với gần hơn 2.000 tờ khai, chiếm tỷ lệ 1,44% tổng số tờ khai; trên 1.400 tờ khai hải quan phải kiểm tra chất lượng; gần 900 tờ khai phải kiểm tra an toàn thực phẩm và trên 700 tờ khai liên quan đến lĩnh vực kiểm tra văn hóa.

Theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn số lượng tờ khai phải kiểm tra chuyên ngành được mở tại các Chi cục Hải quan cảng biển và sân bay. Lý do là hàng hoá ở các Chi cục Hải quan gia công, Chi cục Hải quan đầu tư, Chi cục Hải quan khu chế xuất, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh chủ yếu quản lý mặt hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng hoá trong khu chế xuất mà hàng hoá tại đây đều thuộc diện miễn kiểm tra chất lượng.

TỶ LỆ HÀNG HOÁ PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH CAO TẠI SÂN BAY, CẢNG

TỒN TẠI NHIỀU DOANH NGHIỆP VI PHẠM KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

Theo Cục Hải quan TPHCM, tính đến hết năm 2020, theo báo cáo của các Chi cục đã phát hiện có 167 doanh nghiệp vi phạm về các chính sách quản lý kiểm tra chuyên ngành. Mặc dù tỷ lệ này có giảm so với những năm trước đó những vẫn còn hàng chục doanh nghiệp nợ kết quả Kiểm tra chuyên ngành trong nhiều năm mà vẫn chưa nộp bổ sung.

Hiện tại, cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã gửi danh sách các doanh nghiệp vi phạm đến các Chi cục Hải quan địa phương trong phạm vi cả nước để có những biện pháp chế tài với các doanh nghiệp vi phạm

DỊCH VỤ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH CÔNG TY GNQT RỒNG BIỂN

Công ty Giao nhận quốc tế Rồng Biển với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, chúng tôi tự tin mang đến cho quý khách hàng dịch vụ kiểm tra chuyên ngành hàng hoá xuất nhập khẩu một cách chuyên nghiệp và tận tâm. Hiện tại, công ty Giao nhận quốc tế Rồng Biển đã và đang Kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật, kiểm tra chất lượng nhà nước, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cho hàng hoá xuất nhập khẩu, kiểm tra văn hoá… Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các dịch vụ của công ty Rồng Biển tại đây.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Mr. Long - 090 262 0898 để được tư vấn.