Tin tức

TRIỂN KHAI GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG TẠI KHO HÀNG HOÁ SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

Ngày 01/04/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai hệ thống quản lý, giám sát tự động cho hàng hoá nhập khẩu tại các kho hàng hoá xuất nhập khẩu.

TRIỂN KHAI GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG TẠI KHO HÀNG HOÁ SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT 02

Cụ thể, hệ thống quản lý, giám sát tự động được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai thực hiện tại 2 kho hàng hoá là Kho TCS thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Tân Sơn Nhất và kho SCSC thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Sài Gòn. Hiện tại, hệ thống quản lý giám sát tự động chỉ mới triển khai cho hàng hoá nhập khẩu tại 2 kho hàng trên.

Việc áp dụng hệ thống quản lý và giám sát tự động giúp tăng tính tự động trong việc liên kết giữa doanh nghiệp và cơ quan hải quan, hài hoà giữa quy trình quản lý giám sát của cơ quan Hải quan và quy trình vận hành khai thác hàng hoá của các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho DN kinh doanh kho, bãi, cảng; giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tăng cường hiệu quả quản lý giám sát của cơ quan Hải quan.

Để đảm bảo hàng hoá được qua khu vực hải quan giám sát tự động một các suôn sẻ, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:

  • Khai báo thông tin tờ khai hải quan theo quy định tại điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Trường Bộ Tài Chính.
  • Việc thực hiện quy định về giám sát hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu đưa vào lưu giữ, đưa ra kho hàng không thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 52, khoản 8 Điều 52b thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31, 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
  • Đề nghị các hãng hàng không khai báo thông tin đúng, đủ theo quy định tại điều 61 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 32 Điều 1 nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Thủ tướng Chính Phủ.

 

Nguồn: Công ty Giao nhận quốc tế Rồng Biển