Tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC IN GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA C/O TRÊN GIẤY A4 THÔNG THƯỜNG 257/TB-BCT

→  Hướng dẫn In CO lên giấy A4 theo thông báo 257/TB-BCT

 Tải mẫu C/O theo hướng dẫn in C/O trên giấy của Bộ Công Thương thông báo số 257/TB-BCT

Ngày 10/10/2022 Bộ Công Thương đã ra thông báo số 257/TB-BCT nhằm thông báo về việc in giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) trên giấy A4 thông thường. Thông báo này sẽ được áp dụng kể từ ngày 15/10/2022. Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển gửi đến quý khách hàng nội dung thông báo như sau:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC IN GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRÊN GIẤY A4 THÔNG THƯỜNG - SEADRAGON LOGISTICS

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 257/TB-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021–2030;

Để tạo thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, Bộ Công Thương thông báo:

1. Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2022, thương nhân đề nghị cấp các loại C/O được liệt kê dưới đây có thể tải mẫu C/O và tự in từ Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ https://ecosys.gov.vn  Mẫu C/O phải in trên giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn ISO.

Các loại C/O gồm: mẫu D, AANZ. AK, AI, AJ, E, AHK, RCEP, CPTPP, VK, VJ, VC, VN-CU và S.

2. Mẫu C/O các loại nêu trên do Bộ Công Thương phát cho thương nhân vẫn được sử dụng tiếp tục đến hết ngày 15 tháng 04 năm 2023.

3. Bộ Công Thương đã thông báo tới cơ quan có thẩm quyền của các nước đối tác về nội dung nêu trên. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) để kịp thời xử lý.

Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân đề nghị cấp C/O, các cơ quan, tổ chức liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

-       Bộ trưởng (để báo cáo);

-       Thứ trưởng Đặng Hoàng An;

-       Các Vụ ĐB, TC, VP;

-       Lưu: VT.XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Trần Quốc Khánh

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dưới đây là thông báo về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường. Qúy khách hàng cần nắm rõ thông báo này để tránh trường hợp đơn hàng phát sinh chi nhiều chi phí. Dịch vụ của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ quý khách hàng làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cũng như các dịch vụ khác liên quan đến xuất, nhập khẩu của lô hàng. Giúp đơn hàng được xuất, nhập khẩu nhanh chóng, chính xác. Tìm hiểu thêm tại đây

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.