Tin tức

HƯỚNG DẪN IN C/O LÊN GIẤY A4 THEO THÔNG BÁO SỐ 257/TB-BCT

→ Thông báo về việc in giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O trên giấy A4 thông thường

→ Tải mẫu C/O theo hướng dẫn in C/O trên giấy của Bộ Công Thương 

Ngày 10/10/2022 Bộ Công Thương đã ra thông báo về việc in giấy chứng nhận xuất xứ C/O trên giấy A4 thông thường thay vì mua phôi được bán sẵn ở Bộ Công Thương. Vậy nội dung của thông báo này được thực hiện như thế nào? Cùng tìm hiểu hướng dẫn thực hiện in C/O trên giấy A4 theo thông báo số 257/TB-BCT nhé: 

HƯỚNG DẪN IN CO TRÊN GIẤY A4 THÔNG THƯỜNG THEO THÔNG BÁO 257/TB-BCT - SEADRAGON LOGISTICS

1. In C/O trên giấy A4 là gì?

In C/O trên giấy A4 thông thường là form C/O được doanh nghiệp tải về trên Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương (eCoSys) và in C/O trên giấy A4. Việc in C/O trên giấy A4 thông thường sẽ được thay thế cho phôi C/O được bán sẵn của Bộ Công Thương.

2. Tại sao phải in C/O trên giấy A4?

Vì từ ngày 15/10/2022 Bộ Công Thương sẽ áp dụng in CO trên giấy A4 thông thường theo thông báo số 257/TB-BCT. Việc in C/O trên giấy A4 này sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn so với việc mua phôi C/O giấy đươc bán ở Bộ Công Thương. Tuy nhiên, C/O form giấy bán sẵn của Bộ Công Thương phát cho doanh nghiệp vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 15/04/2023.

3. Hướng dẫn in C/O trên giấy A4 thông thường của Bộ Công Thương

Để triển khai Thông báo số 257/TB-BCT nêu trên, thương nhân đề nghị cấp C/O ưu đãi thực hiện như sau:

Đối với C/O mẫu D:

Hiện nay trong khuôn khổ hiệp định ATIGA, các nước ASEAN đã triển khai việc cấp C/O mẫu D điện tử hoàn toàn. Trường hợp lỗi kĩ thuật hoặc thương nhân có yêu cầu về C/O mẫu D bản giấy, thương nhân thực hiện như sau:

- In màu C/O mẫu D điện tử trực tiếp từ Hệ thống Ecosys và in thêm mặt sau (Overleaf Notes) của C/O trên hai mặt của giấy trắng A4.

- Ký và ghi tên người ký vào ô 11 trên C/O đã in.

- Gửi C/O cho người nhập khẩu, không cần nộp bản in C/O mẫu D cho cơ quan, tổ chức cấp C/O.

Đối với các mẫu C/O ưu đãi khác:

Đối với các mẫu C/O ưu đãi khác nêu tại Thông báo số 257/TB BCT của Bộ Công Thương, thương nhân thực hiện như sau:

- In mẫu C/O đã kê khai hoàn chỉnh, bao gồm mặt sau C/O - Overleaf Note (nếu có), trên hai mặt giấy trắng A4.

- Trường hợp mẫu C/O có nhiều hơn một bản (ví dụ: Original, Duplicate, Triplicate hoặc Quadruplicate), thương nhân chỉ cần in đủ các bản của C/O trên giấy trắng A4, bao gồm mặt sau C/O – Overleaf Notes (nếu có).

 - Trường hợp C/O có đính kèm Tờ khai bổ sung trên giấy trắng A4 tương tự như C/O cho cơ quan tổ chức cấp C/O theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ thủ tục Hải quan Công ty TNHH Giao nhận Quốc Tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ quý khách hàng những thủ tục hải quan liên quan đến lô hàng xuất, nhập khẩu. Giúp cho các đơn hàng được xuất, nhập khẩu một cách nhanh chóng và chính xác. Tìm hiểu thêm tại đây

Nguồn: Công ty TNHH Giao nhận Quốc Tê Rồng Biển