Tin tức

NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC CÓ PHẢI CHỊU THUẾ XUẤT KHẨU KHÔNG?

→ Những điều cần biết tiêu chuẩn nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

→Thủ tục xin Form E cho nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc 

NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC CÓ PHẢI CHỊU THUẾ XUẤT KHẨU KHÔNG? - SEADRAGON LOGISTICS

1. Thuế xuất khẩu là gì?

Thuế xuất khẩu là thuế gián thu, nhằm thu vào các loại dịch vụ, hàng hóa được phép xuất khẩu qua biên giới Việt Nam được nhà nước quy định. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức việc thu thuế xuất khẩu là Tổng cục Hải Quan.

2. Nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc có phải chịu thuế xuất khẩu gì không?

Đối với thuế GTGT, hàng hóa xuất khẩu được áp dụng mức thuế suất Giá trị gia tăng là 0% theo thông tư số 14/VBHN-BTC ngày 09 tháng 05 năm 2019 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng

Do đó, nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc người xuất khẩu không phải nộp thuế xuất khẩu.

3. Nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc phải chịu phí gì?

Doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc thực hiện theo Thông tư số 14/2021/TT-BTCngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ, nộp quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh. 

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Trên đây là những điều cần biết về thuế xuất khẩu cho nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc, doanh nghiệp cần nắm vững để áp dụng giảm phần thuế xuất khẩu này. Công ty TNHH Giao nhận Quốc Tế Rồng BIển sẽ giúp quý khách hàng những thủ tục hải quan liên quan đến lô hàng xuất nhập khẩu. Giúp đơn hàng được xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng, tránh phát sinh nhiều chi phí. Tham khảo thêm dịch vụ của công ty tại đây

Nguồn: Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển.