Tin tức

DANH SÁCH CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN TRUNG QUỐC

Dưới đây là danh sách các chữ ký 39 phòng cấp C/O form E của hải quan Trung Quốc được cập nhật đến ngày 20/08/2018.

DANH SÁCH CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN TRUNG QUỐC - SEADRAGON LOGISTICS

 1. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN BEIJING tải tại đây
 2. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN CHANGCHUN tải tại đây
 3. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN CHANGSHA tải tại đây
 4. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN CHENGDU tải tại đây
 5. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN CHONGQING tải tại đây
 6. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN DALIAN tải tại đây
 7. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN FUZHOU tải tại đây
 8. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN GONGBEI tải tại đây
 9. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN GUANGZHOU tải tại đây
 10. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN GUIYANG tải tại đây
 11. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN HAIKOU tải tại đây
 12. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN HANGZHOU tải tại đây
 13. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN HARBIN tải tại đây
 14. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN HEFEI tải tại đây
 15. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN JINAN tải tại đây
 16. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN KUNMING tải tại đây
 17. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN LANZHOU tải tại đây
 18. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN LASA tải tại đây
 19. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN MANZHOULI tải tại đây
 20. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN NANCHANG tải tại đây
 21. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN NANJING tải tại đây
 22. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN NANNING tải tại đây
 23. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN NINGBO tải tại đây
 24. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN QINGDAO tải tại đây
 25. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN SHANGHAI tải tại đây
 26. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN SHANTOU tải tại đây
 27. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN SHENYANG tải tại đây
 28. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN SHENZHEN tải tại đây
 29. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN SHIJIAZHUANG tải tại đây
 30. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN TAIYUAN tải tại đây
 31. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN TIANJIN tải tại đây
 32. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN URUMQI tải tại đây
 33. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN WUHAN tải tại đây
 34. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN XIAN tải tại đây
 35. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN XIAMEN tải tại đây
 36. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN XINING tải tại đây
 37. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN YINCHUAN tải tại đây
 38. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN ZHANJIANG tải tại đây
 39. CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN ZHENGZHOU tải tại đây

DANH SÁCH CHỮ KÝ C/O FORM E CỦA HẢI QUAN TRUNG QUỐC - SEADRAGON LOGISTICSDỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN 

Công ty Giao nhận quốc tế Rồng Biển với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ thủ tục hải quan, chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách hàng thủ tục hải quan như: đăng ký C/O, đăng ký kiểm dịch thực vật, khai báo hải quan điện tử,… đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu trong thời gian sớm nhất và thủ tục đơn giản nhất. Tìm hiểu thêm tại đây 

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.