Tin tức

CHỈ TIÊU THÔNG TIN TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ KHÔNG ĐƯỢC KHAI BỔ SUNG

→ Những thông tin trên tờ khai hải quan không thể sửa

Khai bổ sung tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là gì?

Khai bổ sung tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc khai sửa đổi bổ sung thông tin tờ khai hải quan và nộp các chứng từ liên quan đến khai sửa đổi thông tin tờ khai hải quan.

CHỈ TIÊU THÔNG TIN TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ KHÔNG ĐƯỢC KHAI BỔ SUNG  - SEA DRAGON LOGISTICS

Chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử không được khai bổ sung

Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu:

CHỈ TIÊU THÔNG TIN

1

Tờ khai nhập khẩu

1.1

Mã loại hình

1.2

Mã phân loại hàng hóa

1.3

Mã hiệu phương thức vận chuyển (trừ trường hợp quy định tại khoản điểm b khoản 3 Điều 82 Thông tư này)

1.4

Cơ quan Hải quan

1.5

Mã người nhập khẩu

1.6

Mã đại lý hải quan

2

Tờ khai xuất khẩu

2.1

Mã loại hình

2.2

Mã phân loại hàng hóa

2.3

Mã hiệu phương thức vận chuyển

2.4

Cơ quan Hải quan

2.5

Mã người xuất khẩu

2.6

Mã đại lý hải quan

Trường hợp giải phóng hàng (BP), các chỉ tiêu sau không được khai bổ sung:

CHỈ TIÊU THÔNG TIN

1

Mã loại hình

2

Mã phân loại hàng hóa

3

Mã hiệu phương thức vận chuyển

4

Cơ quan Hải quan

5

Mã người nhập khẩu

6

Mã người xuất khẩu

7

Mã đại lý hải quan

8

Số vận đơn

9

Số lượng

10

Tổng trọng lượng hàng (Gross)

11

Phương tiện vận chuyển

12

Ngày hàng đến

13

Địa điểm dỡ hàng

14

Địa điểm xếp hàng

15

Số lượng container

16

Phân loại hình thức hóa đơn

17

Số tiếp nhận hóa đơn điện tử

18

Mã lý do đề nghị BP

19

Mã ngân hàng bảo lãnh

20

Năm phát hành bảo lãnh

21

Ký hiệu chứng từ bảo lãnh

22

Số chứng từ bảo lãnh

Nếu thông tin khai sai nằm trong mục không được khai bổ sung thì cần xử lý như thế nào?

Nếu các thông tin khai sai nằm trong Mục 3 Phụ lục I thông tư 39/2018/TT-BTC các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử không được khai bổ sung thì doanh nghiệp cần hủy tờ khai và mở tờ khai mới.

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ thủ tục hải quan công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ quý khách hàng thủ tục hải quan xuất nhập khẩu như: khai hải quan điện tử, kiểm tra CO và bộ hồ sơ xuất nhập khẩu, …giúp đơn hàng được xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng, chính xác tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại đây

Hoặc liên hệ Mr Jack 0902 062 898 hoặc Email: jack@seadragonlogistics.com để được tư vấn thêm nhé!

Nguồn: Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển. 

NHỮNG THÔNG TIN TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN KHÔNG THỂ SỬA

NHỮNG THÔNG TIN TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN KHÔNG THỂ S...

Theo thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại quy định cụ thể 10 thông tin trên tờ khai hải quan không thể sửa trên tờ khai hải quan điện...
Xem thêm