Tin tức

CÁCH ĐÁNH DẤU ISSUED RETROACTIVELY CỦA C/O FORM D

  → Tham khảo vướng mắc third country invoicing trên C/O form D

  → Tham khảo cách kiểm tra C/O của các nước

Từ ngày 01/05/2022 các nước thành viên ASEAN đã  thống nhất  việc áp dụng việc đánh dấu vào ô số 13 trên mẫu C/O mẫu D như sau:

CÁCH ĐÁNH DẤU ISSUED RETROACTIVELY CỦA C/O FORM D

THÔNG BÁO

Tại phiên họp SC-AROO lần thứ 38, các nước thành viên ASEAN thống nhất áp dụng việc đánh dấu (√) vào ô số 13 (Issued Retroactively) trên C/O mẫu D từ ngày 01/05/2022 như sau:

C/O được cấp trước hoặc vào thời điểm xuất khẩu. Trong trường hợp ngoại lệ khi C/O không được cấp trước hoặc vào thời điểm xuất khẩu, C/O có thể được cấp sau nhưng không được quá 1 năm kể từ ngày xuất khẩu và phải đánh vào ô “Issued Retroactively”.

Theo đó kể từ ngày 01/05/2022 trường hợp C/O mẫu D được cấp sau ngày giao hàng, C/O phải được đánh dấu (√) vào ô số 13 (Issued Retroactively) thay vì 3 ngày như trước đây.

 Trân trọng/. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Mr.Long - 090 262 0898 để được giải đáp.

Nguồn: Công ty TNHH giao nhận quốc tế Rồng Biển

QUY TRÌNH NHẬP KHẨU THỊT BÒ, THỊT DÊ, THỊT HEO

QUY TRÌNH NHẬP KHẨU THỊT BÒ, THỊT DÊ, THỊT HEO

Việc nhập khẩu thịt bò, thịt heo, thịt dê từ nước ngoài về Việt Nam đang có xu hướng tăng nhiều vì nhiều lý do: sản phẩm đa dạng, đạt chất lượng, chi phí phù hợp, và được kiểm dịch cẩn thận trước khi nhập vào Việt Nam, … nên...
Xem thêm