Tin tức

CÁCH ĐÁNH DẤU ISSUED RETROACTIVELY CỦA C/O FORM D

  → Tham khảo vướng mắc third country invoicing trên C/O form D

  → Tham khảo cách kiểm tra C/O của các nước

Từ ngày 01/05/2022 các nước thành viên ASEAN đã  thống nhất  việc áp dụng việc đánh dấu vào ô số 13 trên mẫu C/O mẫu D như sau:

CÁCH ĐÁNH DẤU ISSUED RETROACTIVELY CỦA C/O FORM D

THÔNG BÁO

Tại phiên họp SC-AROO lần thứ 38, các nước thành viên ASEAN thống nhất áp dụng việc đánh dấu (√) vào ô số 13 (Issued Retroactively) trên C/O mẫu D từ ngày 01/05/2022 như sau:

C/O được cấp trước hoặc vào thời điểm xuất khẩu. Trong trường hợp ngoại lệ khi C/O không được cấp trước hoặc vào thời điểm xuất khẩu, C/O có thể được cấp sau nhưng không được quá 1 năm kể từ ngày xuất khẩu và phải đánh vào ô “Issued Retroactively”.

Theo đó kể từ ngày 01/05/2022 trường hợp C/O mẫu D được cấp sau ngày giao hàng, C/O phải được đánh dấu (√) vào ô số 13 (Issued Retroactively) thay vì 3 ngày như trước đây.

 Trân trọng/. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Mr.Long - 090 262 0898 để được giải đáp.

Nguồn: Công ty TNHH giao nhận quốc tế Rồng Biển