Tin tức

VƯỚNG MẮC MÃ HSCODE C/O FORM B

Ngày 10/02/2023 Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu đã ra công văn số 48/XNK-XXHH nhằm trả lời vướng mắc về Hscode C/O form B của Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Nội dung chi tiết công văn như sau:

VƯỚNG MẮC MÃ HSCODE C/O MẪU B - SEADRAGON LOGISTICS

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU   

Số: 48/XNK-XXHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v mã HS C/O mẫu B

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

 

Kính gửi:  Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Trả lời công văn số 36/LĐTM-TTXN ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị hướng dẫn Quy tắc xuất xứ hàng hóa cho các mã HS mới theo Thông tư số 31/2022/TT-BCT ngày 08 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương đang tiến hành rà soát để chuyển đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng từ HS Phiên bản 2017 sang Phiên bản 2022, phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC nói trên.

Hiện nay, việc cấp C/O vẫn thực hiện theo Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 04 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa. Đối với trường hợp có nhiều sự khác biệt về phân loại hàng hóa giữa HS Phiên bản 2022 và HS Phiên bản 2017, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đề nghị VCCI thực hiện cấp C/O mẫu B như sau:

1. Căn cứ xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Các cơ quan, tổ chức cấp C/O căn cứ theo quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BCT nói trên để cấp C/O mẫu B cho hàng hóa xuất khẩu theo mã HS Phiên bản 2017.

Thương nhân kê khai mã HS Phiên bản 2017 của hàng hóa xuất khẩu tại đơn đề nghị cấp C/O làm căn cứ xem xét cấp C/O

2. Thể hiện mã HS trên C/O.

Mã HS thể hiện trên C/O mẫu B là mã HS theo Phiên bản 2017 của hàng hóa xuất khẩu.

Trường hợp có sự khác biệt mã HS và theo yêu cầu của người nhập khẩu, trên C/O có thể ghi bổ sung mã HS Phiên bản 2022 theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Mã HS Phiên bản 2022 không được sử dụng làm căn cứ để cấp C/O và thương nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác của mã HS nước nhập khẩu do thương nhân khai báo.

Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) trao đổi để VCCI biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

-    Như trên;

-    Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c)

-    Vụ PC;

-    Cục trưởng (để b/c)

-    Lưu: VT, XXHH, minhptn.

 

 KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Đỗ Thị Thu Hương

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển

QUY TRÌNH NHẬP KHẨU DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

QUY TRÌNH NHẬP KHẨU DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Quy trình nhập khẩu dầu nhờn động cơ đốt trong Bước 1: Đăng ký kiểm tra chất lượng và công bố hợp quy dầu nhờn động cơ đốt trong Bước 2: Mở tờ khai hải quan nhập khẩu Bước 3: Làm thủ tục hải quan nhập khẩu, đem hàng về kho Bước...
Xem thêm
CÁC LOẠI THUẾ PHÁT SINH KHI NHẬP KHẨU CHÍNH NGẠCH

CÁC LOẠI THUẾ PHÁT SINH KHI NHẬP KHẨU CHÍNH NGẠCH

Hiện nhà nước Việt Nam đang có xu hướng siết chặt việc nhập khẩu tiểu ngạch và phát triển việc nhập khẩu hàng hóa chính ngạch. Do đó việc nhập khẩu chính ngạch sẽ ngày càng đơn giản và dễ dàng hơn. Và khi nhập khẩu hàng hóa chính...
Xem thêm