Tin tức

HẠ CONTAINER HÀNG XUẤT TẠI CẢNG CÁT LÁI VÀ GIANG NAM

Công ty Rồng Biển gửi đến quý khách thông báo tiếp nhận container hàng xuất tại cảng CÁT LÁI và cảng GIANG NAM, cụ thể như sau:

 

HẠ CONTAINER HÀNG XUẤT TẠI CẢNG CÁT LÁI VÀ CẢNG GIANG NAM

 

Nguồn: Công ty giao nhận quốc tế Rồng Biển.