Tin tức

ĐƯỢC CHẬM NỘP CHỨNG TỪ HẢI QUAN BẢN GIẤY

Trong thời điểm vừa đảm bảo chống dịch vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt, Tổng cục Hải quan vừa có chỉ đạo hỗ trợ thông quan hàng hóa như được phép chậm nộp chứng từ hải quan bản giấy như sau:

ĐƯỢC CHẬM NỘP CHỨNG TỪ HẢI QUAN BẢN GIẤY

Được chậm nộp chứng từ bản giấy khi làm thủ tục hải quan

Đối với nộp hồ sơ hải quan của tờ khai hải quan điện tử, người khai hải quan khai và nộp đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định cho cơ quan Hải quan qua hệ ECUS để giải quyết thủ tục hải quan.

Trường hợp các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định người khai hải quan phải nộp bản giấy là bản chính dưới dạng giấy/bản sao y công chứng… khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai thông tin đề nghị chậm nộp tại “phần ghi chú” trên tờ khai hải quan điện tử gửi qua ECUS và nộp bản chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số) cho cơ quan Hải quan.

Chi cục trưởng chi cục hải quan xem xét quyết định gia hạn thời gian nộp bản giấy các chứng từ này trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Đối với giấy phép, khi tiếp nhận bản scan do người khai gửi kèm tờ khai hải quan, công chức tiếp nhận phải thực hiện cập nhật thông tin theo dõi trừ lùi trên hệ thống E-Customs5 theo hướng dẫn tại công văn số 8175/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2019 của Tổng cục Hải quan.

Khi kiểm tra hồ sơ, công chức phải kiểm tra đối chiếu thông tin bản scan giấy phép do người khai hải quan gửi qua hệ thống với thông tin trừ lùi giấy phép trên hệ thống E-Customs5 đảm bảo còn đủ số lượng như khai báo trên tờ khai. Trường hợp phát hiện lượng hàng ghi trên giấy phép đã được sử dụng để nhập khẩu hết hoặc không còn đủ số lượng để nhập khẩu thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Người khai hải quan phải nộp bổ sung bản giấy các chứng từ được chậm nộp nêu trên cho cơ quan Hải quan trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Riêng đối với trường hợp bất khả kháng doanh nghiệp hoặc chi cục hải quan có địa chỉ thuộc khu vực giãn cách/cách ly/phong toả theo chỉ thị của Chính phủ, người khai hải quan không thể nộp đúng thời hạn nêu trên thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi hết thời gian giãn cách/cách ly/phong toả theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền, người khai hải quan phải nộp bản giấy các chứng từ nêu trên cho cơ quan Hải quan.

Trường hợp quá thời hạn, người khai hải quan chưa nộp bản giấy các chứng từ nêu trên thì cơ quan Hải quan xử lý theo quy định. Nếu có dấu hiệu vi phạm, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai chuyển thông tin cho đơn vị kiểm tra sau thông quan thuộc cục để thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định và chuyển thông tin cho đơn vị quản lý rủi ro thuộc cục thực hiện áp dụng tiêu chí phân luồng đỏ để kiểm tra đánh giá việc chấp hành pháp luật của người khai hải quan.

Hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông quan hàng hóa đặc biệt

Để hỗ trợ thông quan hàng hóa, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu thành lập các Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (đặc biệt là hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch covid-19 như: vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vắc-xin, sinh phẩm xét nghiệm, …) ở các cấp.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, người khai hải quan không phải in, nộp tờ khai hải quan và các chứng từ khác thuộc bộ hồ sơ hải quan nếu các chứng từ này đã được người khai hải quan nộp cho cơ quan Hải quan qua ECUS.

 Nguồn: Công ty TNHH giao nhận quốc tế Rồng Biển