Tin tức

DANH SÁCH THEO DÕI 12 MẶT HÀNG CÓ NGUY CƠ BỊ ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI, GIAN LẬN XUẤT XỨ VÀ CHUYỂN TẢI BẤT HỢP PHÁP

 Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp, Bộ Công Thương đã tiến hành cập nhập Danh sách cảnh báo có nguy cơ điều tra phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp theo thông tư 4052/BCT-PVTM được ban hành ngày 14/07/2022. Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Rồng Biển kính gửi “Danh sách theo dõi các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp” như sau:

DANH SÁCH THEO DÕI 12 MẶT HÀNG CÓ NGUY CƠ BỊ ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI, GIAN LẬN XUẤT XỨ VÀ CHUYỂN TẢI BẤT HỢP PHÁP - SEADRAGON LOGISTICS

DANH SÁCH THEO DÕI 12 MẶT HÀNG CÓ NGUY CƠ BỊ ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI, GIAN LẬN XUẤT XỨ VÀ CHUYỂN TẢI BẤT HỢP PHÁP - SEADRAGON LOGISTICS

DANH SÁCH THEO DÕI 12 MẶT HÀNG CÓ NGUY CƠ BỊ ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI, GIAN LẬN XUẤT XỨ VÀ CHUYỂN TẢI BẤT HỢP PHÁP - SEADRAGON LOGISTICS

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.