Tin tức

CHẤP NHẬN C/O MẪU D GIÁP LƯNG KHI CHỈ CÓ 2 NƯỚC THAM GIA DAO DỊCH

Ngày 05/10/2022 Tổng Cục Hải quan đã ra công văn 4180/TCHQ-GSQL nhằm chấp nhận C/O giáp lưng mẫu D khi chỉ có 02 nước tham gia. Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển gửi đến quý khách hàng nội dung công văn như sau: CHẤP NHẬN CO GIÁP LƯNG MẪU D KHI CHỈ CÓ HAI NƯỚC THAM GIA - SEADRAGON LOGISTICS

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Số 4180/TCHQ-GSQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

V/v C/O giáp lưng mẫu D

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

        Trên cơ sở thống nhất của các nước ASEAN tại Phiên họp 36, 38, 39 của Tiểu ban quy tắc xuất xứ hàng hóa ASEAN ( SCAROO) về C/O giáp lưng cấp cho các lô hàng giao dịch liên quan đến 03 Công ty có trụ sở tại 02 nươc thành viên ( ví dụ: hàng hóa xuất xứ Việt Nam được Bộ Công Thương cấp C/O mẫu D, xuất khẩu từ Việt Nam đến kho ngoại quan của Singapore và được cơ quan có thẩm quyền của Singapore cấp C/O giáp lưng mẫu D dựa trên C/O mẫu D gốc do Việt Nam cấp ban đầu và nhập khẩu trở về Việt Nam), Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

Cơ quan hải quan chấp nhận C/O giáp lưng mẫu D khi chỉ có 02 nước tham gia giao dịch. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O giáp lưng thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện thống nhất./.

Nơi nhận:

-       Như trên;

-       Bộ Công Thương (Cục XNK);

-       Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 Mai Xuân Thành

CHẤP NHẬN CO GIÁP LƯNG MẪU D KHI CHỈ CÓ HAI NƯỚC THAM GIA - SEADRAGON LOGISTICS

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Hoặc mọi người vui lòng liên hệ 0902 620 898 – Mr. Long để yên tâm về đơn hàng xuất nhập khẩu của mình nhé.

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.