Tin tức

CÁCH KÊ KHAI C/O FORM EUR.1 UK THEO HIỆP ĐỊNH UKVFTA

→ Tham khảo cách kê khai C/O form EUR.1 Hiệp đinh EVFTA

→ Tham khảo Cách kiểm tra C/O điện tử của các nước

CÁCH KÊ KHAI C/O FORM EUR.1 UK - SEADRAGON 02

C/O FORM EUR.1 UK LÀ GÌ?

C/O FORM EUR.1 UK là mẫu giấy chứng nhận xuất xứ của hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Hiệp Vương Quốc Anh Bắc Ai-len theo thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11/06/2021 của bộ trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 26/07/2021.

CÁCH KÊ KHAI C/O FORM EUR.1 UK THEO HIỆP ĐỊNH UKVFTA.

Cơ chế chứng nhận xuất xứ trong UKVFTA được triển khai như sau:

  •  Đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam: (1) Với lô hàng có trị giá dưới 6.000 euro, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng được phép tự chứng nhận xuất xứ. (2) Với lô hàng có trị giá trên 6.000 euro, áp dụng cơ chế C/O do cơ quan, tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền cấp.
  •  Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam: (1) Với lô hàng có trị giá dưới 6.000 euro, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng được phép tự chứng nhận xuất xứ. (2) Với lô hàng có trị giá trên 6.000 euro, chỉ có nhà xuất khẩu đủ điều kiện theo quy định của UK mới được tự chứng nhận xuất xứ.

Sau đây là cách kê khai C/O form EUR.1 UK:

1. Ô trên cùng bên phải: số tham chiếu (do cơ quan, tổ chức cấp C/O điền).

2. Ô số 1: Tên, địa chỉ đầy đủ của quốc gia của nhà sản xuất, tên nước thành viên xuất khẩu.

3. Ô số 3:  Người nhận hàng (tên, địa chỉ đầy đủ, nước). Trường hợp chưa có thông tin người nhạn hàng tại thời điểm xuât khẩu, điền thông tin thương nhân nước ngoài ký hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng thuê gia công với nhà xuất khẩu Việt Nam.

CÁCH KÊ KHAI C/O FORM EUR.1 UK - SEADRAGON 02

4. Ô số 4: Tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ xuất sứ của hàng hóa

5. Ô số 5: Tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ nhập khẩu hàng hóa.

6. Ô số 6: Điền ngày khởi hành, tên phương tiện vận tải. Trường hợp chưa xác định cảng dỡ hàng vào thời điểm xuất khẩu, điền thông tin cảng trung chuyển.

7. Ô số 7: ISSUED RETROSPECTIVELY, DUPLICATE hoặc ghi chú khác (nếu có)

Trường hợp đề nghị cấp C/O form EUR.1 UK sau ngày xuất khẩu hàng hóa, bạn ghi ngày, nơi xuất khẩu hàng hóa và nêu rõ lý do. Thông tin này chỉ thể hiện tại Đơn đề nghị cấp C/O, không thể hiện trên C/O.

CÁCH KÊ KHAI C/O FORM EUR.1 UK - SEADRAGON 02

8. Ô số 8: Số thứ tự các mặt hàng (mỗi mặt hàng có một số ký tự riêng), ký hiệu và số hiệu, số lượng kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hóa và mã HS (ở cấp số 6).

9. Ô số 9: trọng lượng cả bì của hàng hóa (hoặc đơn vị đo lường khác).

10. Ô số 10: Số, ngày của hóa đơn thương mại và giá trị lô hàng.

11. Ô số 11: Dành cho cơ quan, tổ chức cấp C/O.

  • Dòng thứ nhất và dòng thứ hai: để trống.
  • Dòng thứ ba: tên viết tắt của cơ quan, tổ chức cấp C/O theo danh sách Phụ lục II đính kèm công văn này.
  • Dòng thứ tư: Viet Nam.
  • Dòng thứ năm: địa điểm, ngày, tháng, năm, cấp C/O.
  • Dòng thứ sáu: họ và tên, chữ ký của người có thẩm quyền ký C/O.

12. Ô số 12:

  • Dòng thứ nhất: địa điểm, ngày, tháng, năm đề nghị cấp C/O.
  • Dòng thứ hai: Họ và tên, chữ ký của người ký đơn đè nghị cấp C/O

13. Ô số 13: dành cho cơ quan có thẩm quyền của nước thành viên nhập khẩu

14. Ô số 14: dành cho cơ quan, tổ chức cấp C/O để ghi kết quả xác minh xuất xứ.

CÁCH KÊ KHAI C/O FORM EUR.1 UK - SEADRAGON 02

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI KÊ KHAI FORM EUR.1 UK HỆP ĐỊNH UKVFTA.

C/O phải được kê khai bằng tiếng Anh và đánh máy.

Đối với các mục có quy định “Optional” (tại Ô số 3, Ô số 6, Ô số 10) và mục HS (tại Ô số 8), thương nhân có quyền lựa chọn thông tin trên C/O. Tuy nhiên, các thông tin này sẽ được thể hiện trên Đơn đề nghị cấp C/O để đảm bảo xác minh được xuất xứ hàng hóa.

C/O được cấp sớm nhất có thể kể từ ngày xuất khẩu hàng hóa (ngày giao hàng lên phương tiện vận tải) và không quá ba ngày làm việc kể từ sau ngày xuất khẩu.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ C/O FORM EUR.1 UK CỦA CÔNG TY RỒNG BIỂN

Công ty Giao nhận quốc tế Rồng Biển với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ thủ tục hải quan, chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách hàng đăng kí C/O form EUR.1 UK  trong thời gian sớm nhất và thủ tục đơn giản nhất.

Mọi thắc mắc về mã số C/O form EUR.1 UK xin vui lòng liên hệ Mr. Long – 090 262 0898

Nguồn: Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển