Tìm kiếm tên cảng - sân bay

Tên cảng - sân bay

Loại Tên Quốc gia
Sân bay PIERRE (PIR) USA
Sân bay PAGE (PGA) USA
Sân bay PALM SPRINGS (PSP) USA
Sân bay PALMDALE (PMD) USA
Sân bay PHOENIX (PHX) USA
Sân bay PANAMA CITY (PFN) USA
Sân bay PHILADELPHIA (PHL) USA
Sân bay PETERSBURG (PSG) USA
Sân bay PARKERSBURG / MARIETTA (PKB) USA
Sân bay PEORIA (PIA) USA
Sân bay PENSACOLA (PNS) USA
Sân bay PENDLETON (PDT) USA
Sân bay PELLSTON (PLN) USA