Hỗ trợ

KÍCH THƯỚC CONTAINER LẠNH - REEFER CONTAINERS

Chi Tiết 20feet 40feet
Kích thước bên ngoài container   Dài   6.06 m 12.02 m
 Rộng       2.44 m 2.44 m
 Cao 2.60 m 2.90 m
Kích thước lọt lòng container  Dài 5.45 m 11.57 m
 Rộng 2.29 m 2.29 m
 Cao 2.26 m 2.54 m
Kích thước cửa container  Rộng 2.29 m 2.29 m
 Cao 2.26 m 2.56 m
Dung tích chứa hàng 28.6 m3 67.7 m3
Trọng lượng container rỗng 2,920 kg 4,850 kg
Tải trọng chứa hàng 27,560 kg 29,150 kg
Tải trọng tối đa 30,480 kg 34,000 kg

40' Dry Container