Hỗ trợ

KÍCH THƯỚC CONTAINER HỞ MÁI - OPEN TOP CONTAINER

Chi Tiết  20feet 40feet 
Kích thước bên ngoài container  Dài  6.06 m  12.20 m
 Rộng        2.44 m  2.44 m 
 Cao   2.60 m  2.60 m
Kích thước lọt lòng container  Dài   5.89 m  12.03 m
 Rộng  2.35 m  2.35 m 
 Cao  2.34 m  2.34 m 
 Kích thước cửa container  Rộng  2.34 m  2.34 m 
 Cao  2.28 m  2.28 m 
 Dung tích chứa hàng   32.5 m3  65.9 m3
 Trọng lượng container rỗng   2,400 kg  4,030 kg 
 Tải trọng chứa hàng  28,080 kg   26,450 kg 
 Tải trọng tối đa   30,480 kg  30,480 kg 

20' Dry Container