Hỗ trợ

KÍCH THƯỚC CONTAINER FLAT RACK

Chi Tiết 20feet 40feet
Kích thước bên ngoài container Dài 6.06 m 12.20 m
Rộng     2.44 m 2.44 m
Cao 2.60 m 2.60 m
Kích thước lọt lòng container Dài 5.89 m 11.98 m
Rộng 2.19 m 2.37 m
Cao 2.23 m 1.95 m
Dung tích chứa hàng 28.8 m3 51.7 m3
Trọng lượng container rỗng 2,800 kg 4,900 kg
Tải trọng chứa hàng 31,200 kg 40,100 kg
Tải trọng tối đa 34,000 kg 45,000 kg