Hỗ trợ

KÍCH THƯỚC CONTAINER ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG - LD3-45 CONTAINER

Chi Tiết
Kích thước đáy container Dài 1.562 m
Rộng     1.534 m
Chiều cao container 1.143 m
Dung tích chứa hàng 3.6 m3
Trọng lượng contaier rỗng 67 kg
Tải trọng chứa hàng 1,587 kg
Máy bay sử dụng A321