Tin tức

Tin tức ngành

MÃ LOẠI HÌNH KHAI HẢI QUAN

MÃ LOẠI HÌNH KHAI HẢI QUAN

Công ty Rồng Biển gửi bảng mã loại hình xuất khẩu nhập khẩu theo quyết định 1357/ QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 cho mọi người tham khảo. Quyết định này được...
Xem thêm