Tin tức

TĂNG CƯƠNG KIỂM SOÁT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP KHẨU VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT

Ngày 30/07/2020 vừa qua, Tổng cục Hải quan vừa ra công văn số 5021/TCHQ-TXNK về việc tăng cường kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và sản phẩm động vật. Sau đây là toàn bộ công văn 5021/TCHQ-TXNK:

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Số: 5021/TCHQ-TXNK

V/v: Tăng cường kiểm soát thuốc bảo vệ thực

 vật nhập khẩu và sản phẩm động vật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020


               Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh thành phố

       Thực hiện chỉ đạo phó thủ tướng chính phủ về việc tổng kết Tháng hàng động về an toàn thực phẩm năm 2020 tại công văn số 5513/VPCP-KGVX ngày 08/7/2020 của văn phòng Chính Phủ, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc một số nhiệm vụ sau:

  1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu, chỉ giải quyết thông quan lô hàng thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng quy định của pháp luật hải quan và các yêu cầu sau: (i) phải thuộc danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam (ban hành kèm thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); (ii) không nằm trong danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam (ban hành kèm thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT); (iii) đối với thuốc bảo vệ thực vật quy định tại khoản 2 Điều 67 Luật bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, chỉ được nhập khẩu khi có giấy phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  2.  Về công tác quản lý sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường kiểm tra giám sát đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với các công văn số 4307/TCHQ-GSQL ngày 28/6/2019 và công văn số 4747/TCHQ-GSQL ngày 16/7/2020 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị được biết, thực hiện./

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Mr.Hòa - 0779197727 để được tư vấn.

TĂNG CƯƠNG KIỂM SOÁT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP KHẨU VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT 02

QUY TRÌNH THỦ TỤC NHẬP KHẨU CÁ TẦM - CÔNG VĂN 808/TCHQ-GSQL

QUY TRÌNH THỦ TỤC NHẬP KHẨU CÁ TẦM - CÔNG VĂN ...

Hiện nay, do tình hình cá tầm nhập khẩu lậu gây ảnh hưởng đến ngành thủy sản trong nước nên hải quan kiểm tra và kiểm soát chặt việc nhập khẩu cá tầm về Việt Nam để đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và thuộc danh mục được phép kinh...
Xem thêm
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THU PHÍ HẠ TẦNG CẢNG BIỂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THU PHÍ HẠ TẦNG CẢNG BI...

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thu phí hạ tầng cảng biển tương tự như Hải Phòng đang áp dụng với mức thu cao nhất có thể lên đến 4,4 triệu đồng/container, mức thấp nhất là 16.000 đồng/tấn đối với hàng rời không đóng trong contain...
Xem thêm
QUY TRÌNH THỦ TỤC NHẬP KHẨU TRÁI CÂY VÀO VIỆT NAM

QUY TRÌNH THỦ TỤC NHẬP KHẨU TRÁI CÂY VÀO VIỆT ...

Trong thời điểm chính phủ Việt Nam bắt đầu ký các hiệp định thương mại tự do với nhiều nước trên thế giới, cũng là thời điểm mở ra rất nhiều các cơ hội cho doanh nghiệp vì có nhiều sự lựa chọn hơn để nhập khẩu trái cây vào...
Xem thêm
QUY TRÌNH THỦ TỤC XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN

QUY TRÌNH THỦ TỤC XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN

Hiện nay, việc xuất khẩu nông sản đang trong giai đoạn bùng nổ do chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao và nhiều thị trường thế giới đã chấp nhận nhập khẩu nông sản Việt. Vậy khi có trong tay sản phẩm nông sản tốt...
Xem thêm