Tin tức

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI IN C/O TRÊN GIẤY A4

→Thông báo về việc in C/O trên giấy A4 thông thường theo thông báo 257/TB-BCT

→Tải mẫu C/O theo hướng dẫn in C/O trên giấy A4 theo thông báo số 257/TB-BCT

Ngày 03/11/2022 Cục Xuất Nhập khẩu Khu vực TP. Hồ Chí Minh đã ra số 15/PQLXNKHCM về lưu ý in C/O trên giấy A4 theo Thông báo số 0257/TB-BCT. Nội dung cần lưu ý khi in C/O trên giấy A4 như sau:

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI IN C/O TRÊN GIẤY A4 THEO THÔNG BÁO 257/TB-BCT - SEADRAGON LOGISTICS

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

P. QL XNK KV TP.HCM 

Số: 15/ PQLXNKHCM

In C/O trên giấy A4 theo TB 0257/TB-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

T.P Hồ Chí Minh, ngày 03, tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Quý Doanh Nghiệp

Thực hiện thông báo 0257/TB-BCT (ngày 10/10/2022) của Bộ Công Thương về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) trên giấy A4, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh xin lưu ý về vấn đề sau đây:

1. Download mẫu C/O từ Hệ thống eCoSys và in 2 mặt của mẫu C/O bao gồm mặt sau C/O - Overleaf Notes (nếu có), trên hai mặt của giấy trắng A4 theo tiêu chuẩn ISO để sử dụng thay cho mẫu C/O do Bộ Công Thương phát.

2. Lưu ý TUYỆT ĐỐI KHÔNG thay đổi nội dung, kích thước mẫu C/O so với mẫu C/O do Bộ Công Thương phát hành.

3. Để tránh trường hợp C/O bị Hải Quan nước nhập khẩu từ chối hoặc yêu cầu xác minh do mẫu C/O không đúng nội dung và kích thước theo quy định, Quý Doanh nghiệp có thể photo lại mẫu C/O do Bộ Công Thương phát hành và sử dụng bản photo này làm mẫu C/O để in thông tin nội dung CO.

4. Đối với C/O mẫu D

Hiện nay trong khuôn khổ Hiệp định ATIGA, các nước ASEAN đã triển khai việc cấp C/O mẫu D điện tử hoàn toàn. Trường hợp lỗi kỹ thuật hoặc thương nhân có yêu cầu về C/O mẫu D bản giấy, thương nhân thực hiện như sau:

- Sau khi đã được CẤP PHÉP, in màu C/O mẫu D điện tử trực tiếp từ Hệ thống eCoSys và in thêm mặt sau (Overleaf Notes) của C/O trên giấy A4.

- Ký vào ô số 11 trên C/O đã in.

- Gửi C/O cho người nhập khẩu. Không cần nộp bản in C/O mẫu D cho cơ quan, tổ chức cấp C/O.

Trân trọng -

Nơi nhận:

- Như trên

-  Lưu: văn thư

TRƯỞNG PHÒNG

 

  

TRẦN NGỌC BÌNH

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN 

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.