Tin tức

ĐĂNG KÝ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT

Kinh doanh hóa chất là gì?

Kinh doanh hóa chất là hoạt động buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất để cung ứng hóa chất trên thị trường nhằm mục đích sinh lời.

ĐĂNG KÝ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA  CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - SEA DRAGON LOGISTICS

Hồ sơ đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp bao gồm?

STT

NỘI DUNG

LOẠI

1

Đơn đăng ký

Bảnchính

2

Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng địa điểm

kinh doanh hóa chất.

Bản chính

3

Quyết định phê duyệt hoặc Xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo

quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành

Bản sao

4

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bản sao

5

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy và văn bản chấp thuận

nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với từng

kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Bản sao

6

Bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa

chất.

Bản sao

7

Bản MSDS tiếng Việt  (dịch thuật)

Bản chính

8

Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng kho chứa hoặc Hợp đồng

thuê kho đối với trường hợp thuê kho lưu trữ hoặc Hợp đồng hay thỏa thuận mua bán

hóa chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất

Bản sao

9

Hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất, gồm:
(1) Nội dung huấn luyện,
(2) Danh sách người được huấn luyện với các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức danh,

vị trí làm việc, chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện,

(3) Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độhọc vấn, chuyên

ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác, kèm theo các tài liệu chứng minh,

(4) Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất;
(5) Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân

Bản sao

10

Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản hoặc văn bản của cơ quan có

thẩm quyền chứng minh đảm bảo đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng kho

chứa hóa chất không thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Bản sao

11

Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh

Bản chính

12

Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh, nội dung bản vẽ

phải đảm bảo các thông tin về vị trí kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất.

Bản chính

ĐĂNG KÝ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA  CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - SEA DRAGON LOGISTICS

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp?

  • Là tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
  • Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh theo quy định của Luật hóa chất
  • Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;
  • Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;
  • Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất.
  • Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ thủ tục hải quan công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ quý khách hàng đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất cho lô hàng xuất nhập khẩu. giúp đơn hàng được xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng chính xác tránh phát sinh nhiều chi phí, thời gian,… Tìm hiểu thêm tại đây

Hoặc liên hệ Mr Jack 090 262 0898 hoặc Email: jack@seadragonlogistics.com để được tư vấn thêm!

Nguồn: Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển.

NHỮNG THÔNG TIN TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN KHÔNG THỂ SỬA

NHỮNG THÔNG TIN TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN KHÔNG THỂ S...

Theo thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại quy định cụ thể 10 thông tin trên tờ khai hải quan không thể sửa trên tờ khai hải quan điện...
Xem thêm