Tin tức

CUNG CẤP THÔNG TIN, HỒ SƠ KHO BÃI, ĐỊA ĐIỂM BẢO QUẢN HÀNG HÓA CHỜ KẾT QUẢ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

Ngày 01/03/2023 Cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực I đã ra công văn số 1397/TB-KVI về việc cung cấp thông tin, hồ sơ kho bãi, địa điểm bảo quản hàng hóa chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành. Tham khảo chi tiết công văn bên dưới nhé:

CUNG CẤP THÔNG TIN, HỒ SƠ KHO BÃI, ĐỊA ĐIỂM BẢO QUẢN HÀNG HÓA CHỜ KẾT QUẢ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH  - SEADRAGON LOGISTICS

CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG SÀI GÒN KHU VỰC I

Số: 1397 /TB-KVI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Thủ Đức, ngày 01 tháng 03 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc cung cấp thông tin, hồ sơ kho bã, địa điểm bảo quản hàng hóa chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành

                                                Kính gửi:       -  Doanh nghiệp xuất nhập khẩu;

                                                                    -  Hiệp hội doanh nghiệp

                                                                    -  Các Đại lý hải quan

Căn cứ khoản 2 Điều 35 Luật Hải quan, điểm b khoản 3 Điều 33 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ, khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BCT, khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BCT của Bộ Tài Chính; nhằm rà soát, kiểm tra các kho bãi, địa điểm đưa hàng hóa về bảo quản đáp ứng đủ điều kiện, có hồ sơ chứng minh tính hợp pháp theo quy định; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đưa hàng về bảo quan theo đề nghị, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I đề nghị Qúy doanh nghiệp thực hiện:

1. Cung cấp thông tin kho bãi, địa điểm thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của doanh nghiệp để lưu giữ, bảo quản hàng hóa chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành và cung cấp các hồ sơ, chứng từ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các kho bãi, địa điểm trên kho Chi cục thông qua Hệ thống (chỉ cung cấp thông tin, hồ sơ 01 lầnkhi có thay đổi (theo hướng dẫn kèm theo công văn số 641/KV1-ĐHHNK ngày 22/02/2023) trước khi có văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản theo quy định

2. Kể từ ngày 01/04/2023, đối với các trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký thông tin kho bãi, địa điểm trên Hệ thống hoặc kho bãi, địa điểm đăng ký có địa chỉ không rõ ràng, không xác thực, không có hồ sơ, chứng từ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp, Chi cục sẽ không đồng ý giải quyết cho doanh nghiệp đưa hàng hóa về bảo quản.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 thông báo và đề nghị Qúy doanh nghiệp phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-    Như trên;

-    Đ/c Nguyễn Hữu Nghiệp – PCT (để báo cáo);

-    Đ/c Nguyễn Đức Lợi – CCT (để báo cáo);

-    Phòng giám sát quản lý (để báo cáo);

-    Đội Thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu (để báo cáo);

-   Lưu: VT, ĐTTHHNK. (7b).

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng tất cả các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.

THỦ TỤC CÔNG BỐ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

THỦ TỤC CÔNG BỐ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

Mỗi loại thực phẩm nhập khẩu sẽ có nhiều Tiêu chuẩn về chỉ tiêu kiểm nghiệm thực phẩm, có những tiêu chuẩn không được chấp nhận khi làm thủ tục nhập khẩu, do đó Doanh nghiệp cần tìm hiểu kĩ về vấn đề này khi làm công bố nhé....
Xem thêm